News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

ตลาดยิ่งเจริญ ลด ละ เลิก โฟม

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมมือ กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ “ ลด ละ เลิก” การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยรณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน เช่น ภาชีวะ วัสดุธรรมชาติ หรือพลาสติกเกรดดีที่บรรจุอาหารได้ 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED