ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

การบริการเครื่องล้างผัก ผลไม้

เครื่องล้างผักปลอดสารพิษแบบระบบน้ำวน มีทั้งหมด 2 ช่อง พร้อมด้วยตะแกง สำหรับล้างผัก โดยใช้ด่างทับทิมนิยมนำมาผสมกับน้ำ (ใช้ประมาณ 4-5 เกล็ด ผสมกับน้ำประมาณ 4-5 ลิตร) ด่างทับทิมมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียในผักผลไม้ได้เป็นอย่างดี โดย และแช่ผักผลไม้ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผักผลไม้ได้อีกด้วย

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED