ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

คัด แยก ขยะ

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลาดยิ่งเจริญ และเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องเหมาะสมลดปริมาณขยะมูลฝอย

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED