News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

ระบบรักษาความปลอดภัย

ทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมวิธีดับเพลิงอย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงมาทำการอบรมให้ความรู้ทุก 6 เดือนและซ้อมใหญ่ในปลายปีอีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและการสังเกตวัตถุต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฉะนั้นทางแผนกรักษาความปลอดภัยของตลาดยิ่งเจริญจึงมีความพร้อมในการดูแลร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดให้เกิดความไว้วางใจในเรื่องความสะดวก ปลอดภัย และพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรภายในแผนกให้มีความพร้อมตลอดเวลา

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED