กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนพหลโยธิน และตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง  พร้อมด้วยผู้แทนตลาดยิ่งเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

  เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ กองทัพอากาศมีความห่วงใยประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชื้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 หลอด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้าริมถนนและตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่