ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

โซนอาหารทะเลสด และ แปรรูป

อาคารทะเลประกอบด้วยสินค้า 3 กลุ่ม1. กลุ่มปลาทะเลสด2. กลุ่มของทะเล3. กลุ่มกุ้งสด และของเป็น

แผนผัง