โครงการ "ตรวจตลาดสดทั่วประเทศ แบบบูรณาการ"

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์,รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมปะมง ลงเก็บตัวอย่างสินค้าประเภทผัก,ผลไม้,อาหารทะเลสด,ปลาน้ำจืด,เนื้อหมู,เนื้อวัว,และเนื้อไก่ เพื่อตรวจหาสารปนเปื่อนในอาหาร ที่ตลาดยิ่งเจริญ ตามโครงการ "ตรวจตลาดสดทั่วประเทศ แบบบูรณาการ" โดยนายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำลงเก็บตัวอย่างสินค้าภายในบริเวณตลาด ซึ่งผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED