ยิ่งเจริญ 1 ใน 10 ตลาดระดับเพชรของกรุงเทพฯ

ยิ่งเจริญ 1 ใน 10 ตลาดระดับเพชรของกรุงเทพฯ

ในวันนี้ (16 มกราคม 2560) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตลาดต้นแบบในกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมให้ตลาดที่ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามกฎหมายยกระดับให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นในทุกมิติ

ในการนี้ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "SCAN ME AT BMA" ให้ประชาชนสามารถใช้สมาร์ทโฟนดาวน์โหลดได้ฟรี จากนั้นให้สแกนป้าย QR Code ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ และทราบถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกช่องทางหนึ่ง

ในปี 2560 นี้ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ตลาด ซึ่ง 1 ในจำนวนนั้น คือ ตลาดยิ่งเจริญ

โดยในวันนี้คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ ได้เข้ารับมอบหมาย 1 ใน 10 ผู้เข้าร่วมโครงการ และในฐานะตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

#Y_Together #yingcharoenTogether #ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #ตลาดยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED