News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

ประชารัฐ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำ

29 มิถุนายน 2559 "ประชารัฐ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำ" ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขุด ลอก คูคลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ นำร่องกิจกรรมบริเวณคลองลำผักชี และต่อเนื่องอีก 70 คลอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติและการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคสังคม ภาคธุรกิจ และชุมชน อาทิ พลอากาศโทมานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ ในนามผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ท่านผู้บริหารและผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 11 รอ. ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นต้น ในการนี้คุณคนึงนิตย์ - คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณในฐานะภาคประชาชน พร้อมตั้งปณิธานให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป โอกาสนี้ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม นิทรรศการ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED