ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 100,000 ดอก

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 100,000 ดอกเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED