เบิกเนตรองค์เจ้าพ่อสมบุญ เจ้าแม่ทับทิม

มื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ตลาดยิ่งเจริญ โดยคุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ พนักงาน และพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดยิ่งเจริญ ได้ร่วมพิธีสมโภชน์ และเบิกเนตรองค์เจ้าพ่อสมบุญ เจ้าแม่ทับทิม รวมทั้งการอัญเชิญโคมประทีปขึ้นสู่เสาบูชาฟ้าดิน หรือทีกงเต็ง สำหรับการบูรณะศาลเจ้าฯ แห่งนี้ ได้ดำเนินการโดยใช้เวลาประมาณกว่าสองเดือน โดยใช้ทุนทรัพย์จากจิตศรัทธาของผู้เลื่อมใสองค์เจ้าพ่อฯ ได้แก่ ตลาดยิ่งเจริญ พนักงาน พ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงทางกายภาพ ภาพวาด และการก่อสร้างเสาประทีปบูชาฟ้าดินขึ้นใหม่ ให้มีความสง่างาม เป็นที่สักการะบูชา อันยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตลาด ชาวตลาดยิ่งเจริญ ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และต้องขอขอบคุณมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ที่อัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือ มาประกอบพิธีดังกล่าวให้ รวมทั้งขอขอบคุณ คุณสูง แซ่เจียม ผู้ออกแบบ บูรณะ และก่อสร้างศาล และเสาประทีปบูชาฟ้าดินแห่งนี้ออกมาได้สมบูรณ์ สวย สง่า งดงาม อย่างประณีต ทรงคุณค่าสมแห่งความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของความตลาดยิ่งเจริญสืบไป 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED