News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

นวัตกรรมการจัดการองค์กร

นวัตกรรมการจัดการองค์กรวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 คุณนฤมล ธรรมวัฒนะ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทั้งนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลุกและปลูก จิตสำนึกด้านการรักษา "สิ่งแวดล้อม" ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างเป็นมรดกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED