องค์โป๊ยเซียนโจวซือเสด็จกลับ

ในวาระที่มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคาระห์ (แม่งซวงเซี่ยงตั๊ว) ได้อัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือเป็นประธานในงานเก็บศพไร้ญาติ ซึ่งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 16 พ.ค.60 มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคาระห์ (โรงเจสะพานใหม่) ได้ทำพิธีรับองค์โป๊ยเซียนโจวซือเสด็จกลับ คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ค้า ชาวตลาดยิ่งเจริญร่วมกันตั้งโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ธุรกิจ และครอบครัว

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED