ยิ่งเจริญร่วม ... ปศุสัตว์โอเค ปี 2

ยิ่งเจริญร่วม ... ปศุสัตว์โอเค ปี 2

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกตลาดยิ่งเจริญเป็นสถานที่ถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย หรือโครงการปศุสัตว์โอเค

สำหรับโครงการดังกล่าวทางตลาดยิ่งเจริญได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 และคงนโยบายให้ความร่วมมือต่อไปด้วยตระหนักการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปรากฎแหล่งที่มาสินค้าอย่างถูกต้องและชัดเจน

โดยจากตลาดทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ถือได้ว่าตลาดยิ่งเจริญมีร้านค้าผ่านเกณฑ์มากเป็นลำดับต้นๆ

ทางตลาดต้องขอขอบคุณผู้ค้าที่ให้ความร่วมมือด้วยใจจริงเสมอมา

และขอยืนยันกับผู้มีอุปการะคุณว่าทางตลาดมุ่งมั่นพัฒนาให้สินค้ามีความปลอดภัยและใส่ใจผู้บริโภค

เพราะท่านคือ " ผู้มีพระคุณของเรา "

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED