ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชวนที่มีกุศลจิต ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ซึ่งจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพาอวิริยังค์ สิรินธโร) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.27 น.

สามารถสอบถามรายลัเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-972-3405 ค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED