เข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ตลาดยิ่งเจริญได้นำคณะผู้ค้าจำนวน 250 คนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED