ร่วมใจภักดิ์ รักสะอาด ถวายแม่หลวง

" ร่วมใจภักดิ์ รักสะอาด ถวายแม่หลวง " วันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตบางเขน ตลาดยิ่งเจริญ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ชมรมสะพานใหม่พัฒนา สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนยิ่งเจริญ จัดกิจกรรมทำความครั้งใหญ่ในพื้นที่ชุมชนยิ่งเจริญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในมงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธาน ณ ลานจอดรถที่ 4 ตลาดยิ่งเจริญ และได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรหลักที่สนับสนุนกิจกรรม อาทิ - คุณอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ - ประธานชมรมสะพานใหม่พัฒนา - เลขาธิการสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน สำหรับตลาดยิ่งเจริญนั้น มีนโยบายยึดมั่นและให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบตลาด และขอเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED