ยิ่งเจริญ แหล่งเรียนรู้

ยิ่งเจริญ แหล่งเรียนรู้ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยคุณวิชิต พรรณาราย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการตลาดและพลาซ่าของเทศบาลนครฯ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา และนโยบายของผู้บริหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร พร้อมรับฟังการบรรยายจากคณะผู้จัดการ ได้แก่ 1. คุณสายชล สวัสดิชัย 2. คุณสันติ สุภาดาว 3. คุณสุวรรณา วิริยะเวช ทั้งนี้ได้ลงศึกษาสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของตลาดยิ่งเจริญ นำโดยคุณชลอ วงศ์กวิน และคณะผู้จัดการพื้นที่ ตลาดยิ่งเจริญ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการต้อนรับ ให้ข้อมูล ตลอดจนการเยี่ยมชมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับโอกาสในวาระต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED