ยิ่งเจริญร่วมวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ

ยิ่งเจริญร่วมวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ

21 สิงหาคม 2559

คุณอริย ธรรมวัฒนะกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ

ร่วมการเสวนา" วิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรมพัฒนาชาติ "โดยสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ( Thailand Research Expo 2016 )

ในหัวข้อ"ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยไอเดียสร้างสรรค์" ร่วมกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

ดำเนินการเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิณณา กรรณสูต

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED