ยิ่งเจริญร่วมล้างใหญ่ ตลาดแรกของกรุงเทพฯ

ยิ่งเจริญร่วมล้างใหญ่ ตลาดแรกของกรุงเทพฯ

Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมตลาดสะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560พลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ตลาดยิ่งเจริญ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการตลาดยิ่งเจริญ ซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จุลินทรีย์ การนำเสนอการจัดตั้งห้องตรวจสารปนเปื้อนอาหาร และการร่วมสาธิตการล้างแผงล้างตลาดแบบ "ยิ่งเจริญ" ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร องค์กรภาครัฐบาล ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหลายร้อยคน

สำหรับตลาดยิ่งเจริญ ได้มีการกล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการตลาด สุขาภิบาลตลาดอย่างยั่งยืน" โดยคุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร

#Y_Together #ยิ่งเจริญไปด้วยกัน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED