ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ชาวตลาดยิ่งเจริญนำโดยคุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการผู้ค้า พนักงาน และสถาบันจิตตานุภาพสาขา 169

ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

#Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED