ยิ่งเจริญร่วมบุญ ถวายพ่อหลวง

ยิ่งเจริญร่วมบุญ ถวายพ่อหลวง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ หรือ SBACจัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลเรือเอกจุมพล ปันจุสานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ทางตลาดยิ่งเจริญได้มอบหมายให้ผู้แทนนำเงินสดไปสมทบการทำบุญดังกล่าวด้วย

#Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED