7 รอบบรมราชินีนาถ

" 7 รอบบรมราชินีนาถ ยิ่งเจริญร่วมภักดิ์ รักแม่ " ภาพบรรยากาศแห่งความสามัคคี การแบ่งปัน และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นมงคลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชาวตลาดยิ่งเจริญ และองค์กรพันธมิตรรวมใจ เปิดโรงทานมหากุศล เพิ่มบุญ เสริมบารมี ถวายแม่หลวงของแผ่นดิน แจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่ม หลากหลายเมนู เป็นของดี รสชาตเลิศ กว่า 30 ซุ้ม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก มีความสุข สนุกสนาน และเติมเต็มไปด้วยการแบ่งปัน สุขใจ ในโอกาสดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการตลาดยิ่งเจริญ กล่าวเปิดงานและ "สับ" เชือกบนเขียง ให้สมกับ "ตลาด" กระเพราะอาหารของผู้คน ‪#‎Y_TOgether‬ - 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED