โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

2 เมษายน 2560 ตลาดยิ่งเจริญร่วมกับ วัดราษฎร์นิยมธรรม (หนองผักชี), มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคาระห์ (โรงเจ), สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ,สภาวัฒนธรรมเขตสายไหม ,ชมรมสะพานใหม่พัฒนา ผู้ค้าและประชาชน จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ขอขอบคุณ มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคาระห์,สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน,ชมรมสะพานใหม่พัฒนา,บ.ไทยน้ำทิพย์ จก,อดีต สข.อนุสรณ์ ปั้นทองและทีมงาน,ร้านไข่ปริญญา และร้านซ้งเป็ดพะโล้ ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ขอขอบคุณทีมงานช่างตัดผมจากกองอาชีวะสงเคราะห์ สก.ทอ. ที่มาร่วมอนุโมทนาบุยตัดผมกับผู้เข้าร่วมโครงการ และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่มาช่วยให้ดครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED