กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 คุรณฤมล ธรรมวัฒนะ ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญในนามศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคคณะสงฆ์ และองค์กรเครือข่ายทางศาสนารวมกว่า 50องค์กร ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภ่าค ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560 โดยส่วนกลางจะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED