ตลาดยิ่งเจริญ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

28 เมษายน 2560 ตลาดยิ่งเจริญร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน เยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจและมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย ในชุมชนไปรษณีย์ รามอินทรา 65,ชุมชนวัดไตรรัตนาราม และชุมชนอุทิศอนุสรณ์ ตลาดยิ่งเจริญขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้สำหรับผู้ป่วยและญาติที่ดูแลและผู้ป่วยทุกท่าน และทางตลาดฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะคืนสิ่งที่ดีสู่สังคมต่อไป

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED