ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักชั่ง ตวง วัดตรวจเยี่ยมตลาดยิ่งเจริญเพื่อตรวจสอบสภาวะราคาสินค้า

29 พฤษภาคม 2560 คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยผู้จัดการทุกฝ่ายร่วม ให้การต้อนรับ คุณสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักชั่ง ตวง วัด ในโอกาสตรวจเยี่ยมตลาดยิ่งเจริญ เพื่อตรวจสอบสภาวะราคาสินค้า และตาชั่งสปริงของผู้ค้า ซึ่งตาชั่งสปริงของผู้ค้าตลาดยิ่งเจริญทุกร้าน ผ่านมาตรฐาน ของสำนักชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน และได้รับการติดสติกเกอร์รับรองเป็นที่เรียบร้อย

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED