ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือ "มูลนิธิเพื่อนช้าง"

ขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือ ขอเชิญชวนทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือ "มูลนิธิเพื่อนช้าง"

เพื่อเป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือรักษาช้างที่ป่วย ให้ได้อยู่ต่อ ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถบริจาคผ่านบัญชีข้างต้นตามในรูปที่ระบุได้เลยค่ะ

เพื่อเป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือรักษาช้างที่ป่วย ให้ได้อยู่ต่อ ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถบริจาคผ่านบัญชีข้างต้นตามในรูปที่ระบุได้เลยค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED