ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. "ชาวบางเขนร่วมใจเดินและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน ข้าราชการ บุคลากร ร่วมกับโครงการเวนิส ดี ไอริส ตลาดยิ่งเจริญ ภาครัฐและภาคเอกชน ภายในพื้นที่เขตบางเขน รวมถึงประชาชนผู้สนใจ เดินและปลูกต้นปีบ จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณโครงการเวนิส ดี ไอริส ถนนวัชรพล เชื่อมต่อบริเวณถนนพหลโยธิน - ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช สำหรับตลาดยิ่งเจริญ ได้มอบหมายให้นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพนักงานจำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน เพื่อแสดงซึ่งความจงรักภักดี และความร่วมมือต่อภาครัฐ ตลอดจนองค์กรต่างๆ - See more at: http://yc.89studio.com/index.php/news/view/00012#sthash.mYtgpwCW.dpuf

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED