ฺฺBig Cleaning Day

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะประธานกรรมการบริหารบริษัทสุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day "เมืองกรุงเทพฯ สะอาดด้วยพลังประชาชน"  กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

และในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณณฤมล ธรรมวัฒนะในฐานะที่ตลาดยิ่งเจริญได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning Day

ณ บริเวณถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED