เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ทรงพระเจริญชันษาครบ ๘๕ ชันษาเกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาท ขอทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ผู้ค้า และพนักงานตลาดยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED