เปลี่ยนแปลงชุมขน เพื่อทุกคน และ สายคลอง


เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2561 ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมเดินหน้าโครงการ
"รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ ยิ่งเจริญเชิญก้าวหน้าไปด้วยกัน " ณ ชุมชมตลาดยิ่งเจริญ

ทั้งนี้ได้ีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชม "ดนตรีไทยยิ่งเจริญ" การมอบทุนการศึกษา โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ เริ่มพิธีการ "รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ ยิ่งเจริญ ก้าวหน้าไปด้วยกัน "

โดยมี

1. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบัน พัฒนาองค์กร ชุมชน
2. นานยอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ
3. นางเตือนใจ แซ่ตั้ง ประธานสหกรณ์ยิ่งเจริญหน้า จำกัด
4. นายสายชล สวัสดิชัย ตัวแทนชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ
5.ผู้แทน - ทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตบางเขน ที่ราชพัศดุ


ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED