เจสี่ภาค โดย ผศ.ศรีสมร คงพันธ์ุ

ในพิธีเปิดมีกิจกรรมประกอบอาหารเจสี่ภาค จำนวน 3 เมนู สูตร ผศ.ศรีสมร คงพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ได้แก่ เต้าหู้ลูกเขย คั่วกลิ้งเจ ผัดกระเพรารวมมิตร ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กร ภาครัฐ ภาคสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ ร่วมกันปรุงอาหาร อาทิ รองอธิบดีกรมอนามัย ท่านผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ท่านผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นต้น ซึ่งเมื่อปรุงแล้วเสร็จ จัดประมูลเพื่อนำเงินเป็นทุนการสร้างอาชีพแก่กลุ่มพิการเขตบางเขน

ผลการจัดการประมูล สรุปดังนี้

1. จานที่ 1 ได้เงินประมูล 20,000 บาท

จากคุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์

ประธานมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

2. จานที่ 2 ได้เงินประมูล 20,000 บาท

จากคุณทนงค์ โอภาโส

ประธานชมรมสะพานใหม่พัฒนา

3. จานที่ 3 ได้เงินประมูล 11,000 บาท

จาก บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

รวมเงินจากการประมูล 51,000 บาท

นอกจากนี้มีผู้สมทบทำบุญอีก 3 ราย ได้แก่

- ตลาดยิ่งเจริญ

จำนวน 20,000 บาท

- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จำนวน 10,000 บาท

- โรงพยาบาทสายหยุด

จำนวน 5,000 บาท

รวมเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 86,000 บาท

ทางตลาดยิ่งเจริญในนามผู้จัดเทศกาล ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED