กินเจ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ "

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ภาครัฐบาล สังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ จัดเทศกาลถือศีลกินเจ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ " อิ่มบุญ สุขใจ ถวายพ่อหลวง " ณ ตลาดยิ่งเจริญ และมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์มากมาย อาทิ พลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ท่านวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED