การส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ

12 กรกฎาคม 2560

กองทัพบกร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและตลาดยิ่งเจริญ

จัดโครงการ "การส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ"         

ให้บริการตรวจสุขภาพ "ฟรี" แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

มีบริการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจสมรรถภาพปอด 

การได้ยิน การมองเห็น และตรวจมะเร็งปากมดลูก

โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจสุขภาพที่สโมสรยิ่งเจริญ

มีผู้ค้า และประชาชน ที่ประกอบอาชีพอิสระให้ความสนใจ

ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

** ขอขอบคุณทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการประชาชนในวันนี้ค่ะ**

#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED