คณะผู้เยี่ยมชม 23 มี.ค. 2561

23  มีนาคม  2561

ตลาดยิ่งเจริญ โดย คุณสายชล  สวัสดิชัย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

พร้อมทีมงานตลาดยิ่งเจริญ

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

และศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ การทำน้ำหมัก

และน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ที่ตลาดยิ่งเจริญ

ตลาดยิ่งเจริญ . . . ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED