News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

คณะผู้เยี่ยมชม 23 มี.ค. 2561

23  มีนาคม  2561

ตลาดยิ่งเจริญ โดย คุณสายชล  สวัสดิชัย

ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

พร้อมทีมงานตลาดยิ่งเจริญ

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

และศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ การทำน้ำหมัก

และน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ที่ตลาดยิ่งเจริญ

ตลาดยิ่งเจริญ . . . ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED