News :

ตลาดยิ่งเจริญ ยกความสะดวก สบาย มาไว้ในมือคุณเพียงแค่แวะเข้าไปที่เพจนี้ " ส่งสด " มีของดี ของสด รอให้คุณสั่ง . . . ตลาดยิ่งเจริญ สด ครบ จบในที่เดียว !!!
ของดีเด่นประจำตลาดข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาดสาระน่ารู้คลังภาพโรงเรียนการเรือน

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร และคุณสายชล สวัสดิชัย ผู้อำนวยการบริหารการตลาด ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ

“ ตลาด “

คือ ศูนย์กลางชุมชน เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

“ ยั่งยืน “

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร และคุณสายชล สวัสดิชัย ผู้อำนวยการบริหารการตลาด ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อ #นวัตกรรมตลาดสีเขียวเพื่อชุมชนยั่งยืน ในรายวิชา นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

“สิ่งแวดล้อมคือสิ่งใกล้ตัวเรา ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับมือเรา”

#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED