กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา การใช้เครื่องชั่ง ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการตรวจภาวะ/ราคาอาหารปรุงสำเร็จ ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยคุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาด ให้การต้อนรับและนำลงตรวจพื้นที่ สำหรับผลการตรวจในครั้งนี้พบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือ ทั้งในเรื่องการปิดป้ายราคา การใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน และการจำหน่ายสินค้าตามกลไกลอย่างยุติธรรม รวมทั้งการมีระบบการรักษาความสะอาด ความสะดวก ที่เป็นรูปธร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED