งานเสวนาเชิงวิชาการ

คุณ นฤมล ธรรมวัฒนะ ผู้บริหารตลาดยิ่งเจริญ ร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการองค์กร ที่ไบเทค บางนา

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED