งานเทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560

ช่วงบ่าย  23 สิงหาคม 2560

คุณอริย  ธรรมวัฒนะ

กรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์โฮลดิ้ง จำกัด

พร้อมคณะทำงานตลาดยิ่งเจริญ

ร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง เพื่อแจกให้กับผู้มาร่วมงานเทศกาลทิ้งกระจาด (ซิโกว) 

ประจำปี 2560 ที่มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์

อีกทั้งยังช่วยกันแจกให้ผู้มาร่วมงาน จนกว่าของจะหมด

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้มาร่วมออกโรงทานแจกอาหารในรอบเช้า, 

ท่านที่ร่วมบริจาคข้าวสาร เพื่อแจกจ่ายในรอบบ่าย  และผู้ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกทุก ๆ ท่าน

. . . เหนื่อยแค่กาย แต่ใจเป็นสุข

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED