"ยืนหยัดรักษามาตรฐานตลาดนำร่อง ต้นแบบเฝ้าระวังโควิด-19"

ผู้อำนวยการเขตบางเขนท่านใหม่ "ตรวจเยี่ยมตลาดยิ่งเจริญ ตลาดนำร่อง ต้นแบบเฝ้าระวังโควิด-19"

ตามมาตรการตลาดยิ่งเจริญ
"ป้องกัน ไม่รับ ไม่เเพร่"
ยกระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยร่วมมือกับผู้ค้า เเละประชาชน ตั้งเเต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
"นายสมบัติ วรสินวัฒนา" ผู้อำนวยการเขตบางเขนคนล่าสุด พร้อมด้วยคณะ

เข้าตรวจเยี่ยม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของตลาดยิ่งเจริญ
ในฐานะ "ตลาดต้นแบบ" นำร่องของกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดมาตรการตามกฎหมาย เเละให้ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จริงจัง เเละต่อเนื่องมาโดยตลอด

โดยมาตรการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การกำหนดการตรวจผ่านจุดคัดกรองผู้ค้าเเละผู้มาใช้บริการทุกท่าน การใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกาย การบริการจุดแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วบริเวณตลาด เป็นต้น

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED