กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจ

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ลงพื้นที่ ตรวจการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ของผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญ เกี่ยวกับการปิดฉลากแสดงรายการสินค้า ราคา ตามกฎหมายกำหนด ทั้งชนิดที่รับสินค้าจากแหล่งอื่น และชนิดที่จัดทำเอง โดยมอบหมายให้ นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ เป็นผู้นำการตรวจและลงพื้นที่ จากการตรวจพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดป้ายดังกล่าวทั้งหมด ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างดียิ่ง ทั้งนี้จะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมต่อไป สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ผู้บริหารตลาดมีนโยบายแสดงความมุ่งมั่นและจริงใจ พร้อมส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค การจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน เกิดความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพ " ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง " 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED