ประชุมผู้ค้า ที่ตลาดยิ่งเจริญ

ประชุมผู้ค้า ที่ตลาดยิ่งเจริญ

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะประธานกรรมการบริหารบริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทำความเข้าใจในพระราชกำหนดการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวของปี พ.ศ.2560ในช่วงเช้า วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED