Press Meeting 12 May 2018

12 พฤษภาคม 2561

ตลาดยิ่งเจริญโดยโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ร่วมกับ

สมาคมนักข่าวสายเศรษฐกิจ

จัดกิจกรรม เรื่องเล่ากับข้าวไทย ตอนตามรอยบุพเพสันนิวาส

กับ 3 เมนู ของท้าวทองกีบม้า ( มารี กีมาร์ เดอ ปีนา )

คือ ขนมหม้อแกง ม้าห้อ และ ช่อม่วง

อำนวยการสอนโดยอาจารย์ศรีสมร  คงพันธุ์ และ

คณะครูโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ

โดยมี คุณอริย  ธรรมวัฒนะ และ คุณกัญจนิดา ดันติสุนทร

กรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED