รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าตลาด


ตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญร่วมรณรงค์กับมาตรการ
ยิ่งเจริญ : "ป้องกัน ไม่รับ ไม่แพร่ " พิชิตไวรัสโควิด-19
เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่าย และซื้อสินค้าที่ตลาดยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED