"รวมใจยิ่งเจริญ ยกระดับอาหารปลอดภัย"

"รวมใจยิ่งเจริญ ยกระดับอาหารปลอดภัย"

27 ก.ย. 60 คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการและคุณอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารได้ร่วมเปิดกิจกรรมแสดงความร่วมมือของผู้ค้าจำหน่าย "ปลาหมึกกรอบ" ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

โดยได้รับเกียรติ์จากคุณสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน ร่วมเปิดกิจกรรมและมอบป้าย " Y - Selection สินค้าดีที่เราคัดสรร " พร้อมชุดทดสอบสารปนเปื้อนชนิดยาดองศพแก่ผู้ค้าจำนวน 19 ราย

และมีตัวแทนผู้ค้าได้สาธิตการตรวจสารปนเปื้อน ชนิดยาดองศพในปลาหมึกกรอบ ผลปรากฎว่า ปลาหมึกกรอบที่ผ้ค้านำมาจำหน่าย ไม่มี!!! สารปนเปื้อน ชนิดยาดองศพค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED