สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ คัดเลือก และ อนุมัติการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล 5 รายที่สนับสนุนกิจกรรมมวยการกุศลเพื่อโรงพยาบาล ทหารอากาศ (สีกัน) 

ตามที่สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ให้เกียรติตลาดยิ่งเจริญ ร่วมจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลชิงแชมป์ WBC Asia “ศึก M -150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” จัดหารายได้ เพื่อการสาธารณกุศล ส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และแบ่งปันช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดยิ่งเจริญ

นับเป็นเกียรติคุณ และภาคภูมิใจของตลาดยิ่งเจริญ โดยคณะผู้บริหาร ผู้ค้า และทีมงาน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างสง่างาม

ในวันนี้สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ตลาดยิ่งเจริญ และคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ราย ในฐานะ “ให้การสนับสนุนการแข่งขัน”

โดยรับเกียรติมอบจาก
พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบ และกล่าวแสดงความยินดี

#YTogerther

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED