ประชุมความร่วมมือดูแลนักเรียน นักศึกษาที่SBAC

ตัวแทนตลาดยิ่งเจริญ โดยคุณสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประุชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED