การแสดงจำนวน ชุด " ประทุมมาศตระการตา และ " มากินเจ

วันที่ 29 กันยายน 2559 นักเรียนจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ได้นำการแสดงจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุด " ประทุมมาศตระการตา " และ " มากินเจ " จากการแสดงเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างมาก

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED