สวย หล่อ ฟรี ที่ยิ่งเจริญ !!

3 กรกฎาคม 2560 ทีมช่างตัดผมมืออาชีพรวมตัวเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ให้บริการตัดผม ฟรี!!!แก่ประชาชนทั่วไปที่ตลาดยิ่งเจริญ

โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และได้สวย หล่อ กลับบ้านกันไปทุกคน

ตลาดยิ่งเจริญ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทีมช่างจิตอาสาในครั้งนี้ด้วยค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED